Veka Softline 76 AD

Profile Softline 76 AD to rozwiązanie, które pomaga zredukować koszty ogrzewania domu poprzez ochronę przed zimnem, hałasem oraz wilgocią. Ich głębokość zabudowy jest nieco mniejsza, bo tylko 76 mm, jednak to nie wpływa negatywnie na ich skuteczność energetyczną. Okna z tymi profilami mogą mieć współczynnik przenikania ciepła Uw na poziomie 0,82 W/m²K, dzięki zastosowaniu pakietu szybowego o Ug=0,5 i ciepłej ramki. Natomiast sam profil posiada współczynnik przenikania ciepła Uf=1,2 W/m²K.

 

Klasa A

Zamknięty profil ze ściankami zewnętrznymi o grubości 3 mm (z maksymalnym odchyleniem zaledwie +- 0,2 mm), spełnia wymagania normy PN-EN 12608 stawiane profilom najwyższej jakości.

Liczba komór

Profile Softline 76 AD mają wielokomorową konstrukcję – 5 komór znajduje się w profilu ramy, 5 komór w profilu skrzydła.

Wysokość profilu

Złożenie ramy i skrzydła w systemie SOFTLINE 76 AD ma wysokość od 122 mm. Może być jednak inna w przypadku dużych wymiarów konstrukcji, specyficznych wymagań statycznych, szczególnego usytuowania w budynku i wynikającej z nich konieczności doboru odpowiednich profili.

Szklenie

Do przeszkleń można używać dwu- i trzyszybowych pakietów. Profile Softline 76 AD pozwalają zamontować pakiety szybowe o grubości od 18 do 48 mm.Dzięki osadzeniu pakietu szybowego w profilu na głębokość 25 mm, jest ograniczone zjawisko roszenia się szyb. Wzrasta też izolacyjność termiczna i odporność okien na włamanie.

Uszczelki

Profile Softline 76 AD mają układ uszczelek zewnętrznych, dzięki którym okno uzyskuje wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną.

Okucia

Do profili Softline 76 AD można zastosować wszystkie dostępne na rynku dobrej jakości okucia, w tym także antywłamaniowe.

Bezpieczeństwo

Profile Softline 76 AD mają minimum 1,5-milimetrowe wzmocnienie stalowe, np. zamknięty kształtownik 30 x 30 x 1,5 mm umieszczany w ramie. To gwarantuje odpowiednią sztywność okna (nawet przy dużej powierzchni), jego trwałość i bezpieczeństwo użytkowania, a także daje możliwość mocowania elementów okuć i dodatkowych profili w stali.

Wzornictwo

Profile Softline 76 AD standardowo produkuje się w kolorze białym. Są też dostępne szare, barwione w masie. Profile mogą być okleinowane folią barwioną w jednolitym kolorze, albo odwzorowującą rysunek drewna.
Można także zamówić aluminiowe osłony, lakierowane proszkowo na dowolny kolor.

Uzupełnienie

Należą do nich różnego typu profile dodatkowe, rolety zewnętrzne oraz systemy drzwi balkonowych o konstrukcji podnoszono-przesuwnej, odstawno-przesuwnej itp.