Jak uzyskać dofinansowanie na wymianę okien i drzwi w ramach programu „Czyste Powietrze”?

Wymiana okien jest ważnym elementem działań termomodernizacyjnych, które mogą zmniejszyć straty energii w budynkach oraz poprawić komfort mieszkania. Niestety, jest to często kosztowne. Na szczęście istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na wymianę okien i drzwi dzięki programowi „Czyste Powietrze”.

Program „Czyste powietrze”

Program Czyste Powietrze ma na celu poprawienie jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez modernizację budynków mieszkalnych poprzez wymianę źródeł ciepła oraz termoizolację. Budżet programu wynosi 103 miliardy złotych. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać do końca roku 2027, a wydatkowanie środków planowane jest do końca września 2029 roku. Program skierowany jest do jednorodzinnych budynków mieszkalnych – wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Dofinansowanie można uzyskać poprzez bezzwrotną dotację do 30 tys. zł lub 37 tys. zł oraz dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Na co można uzyskać dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze? Czy jest dofinansowanie wymiany okien?

Wymiana okien może być również dofinansowana jako działanie dodatkowe w ramach programu „Czyste Powietrze”. Maksymalny poziom dofinansowania zależy od wybranej opcji dotyczącej wymiany źródła ciepła w domu. W ramach programu, dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, dostępne są trzy opcje. W ramach podstawowego poziomu dofinansowania, dostępne są trzy opcje związane z wymianą źródła ciepła, każda z odpowiednim poziomem dofinansowania.

OPCJA 1

Przedsięwzięcie, które obejmuje usunięcie nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowoczesnego źródła ciepła, takiego jak pompa ciepła typu powietrze-woda lub gruntowa pompa ciepła, celem ogrzewania lub ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

Dodatkowo, w ramach przedsięwzięcia, mogą być również wykonane: demontaż i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych), zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż izolacji przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych, wraz z dokumentacją dotyczącą powyższego zakresu, taką jak audyt energetyczny, projekt i ekspertyzy.

KWOTA MAKSYMALNEJ DOTACJI:

 • 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

OPCJA 2

Projekt polega na usunięciu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i zakupie i montażu innego źródła ciepła do ogrzewania lub ogrzewania i cwu, lub zakupie i montażu kotłowni gazowej zgodnie z Załącznikiem 2.

Dodatkowo mogą zostać wykonane następujące opcje (można wybrać więcej niż jedną): usunięcie i zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych i pomp ciepła tylko do cwu), zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych i drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), oraz dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa i ekspertyzy.

KWOTA MAKSYMALNEJ DOTACJI:

 • 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

OPCJA 3

Projekt nie polega na wymianie źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, lecz obejmuje (można wybrać więcej niż jedną opcję): zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych i drzwi/bram garażowych (włącznie z demontażem), oraz wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej i ekspertyz.

KWOTA MAKSYMALNEJ DOTACJI:

 • 10 000 zł

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania w ramach część II programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

W ramach podwyższonego poziomu dofinansowania dostępne są trzy opcje:

OPCJA 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i CWU albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub CWU (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do CWU),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania
  ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

KWOTA MAKSYMALNEJ DOTACJI:

 • 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

OPCJA 2

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

KWOTA MAKSYMALNEJ DOTACJI:

 • 15 000 zł

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach projektu „Czyste powietrze”

Udział w projekcie „Czyste powietrze” może wziąć osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Wnioskować o podwyższone dofinansowanie może osoba, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa nie przekracza 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.


UWAGA: Od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

 • Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury, czyli do 2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie).
 • Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na poziomie 125 proc. najniższej emerytury na osobę, czyli do 1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie).


Jakie okna spełniają wymagania programu Czyste Powietrze?

By otrzymać dofinansowanie na wymianę stolarki w ramach programu „Czyste powietrze”, okna i drzwi muszą spełniać wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w zakresie Warunków Technicznych obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku.

Oznacza to, że maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła nie mogą przekroczyć w poszczególnych przypadkach:

 • Okna / drzwi balkonowe – 0,90 [W/(m2K)]
 • Okna połaciowe – 1,10 [W/(m2K)]
 • Drzwi zewnętrzne – 1,30 [W/(m2K)]
 • Drzwi/bramy w garażach ogrzewanych – 1,30 [W/(m2K)].

By spełnić minimalne wymagania programu w zakresie przenikania ciepła dla okien, rekomendujemy zastosowanie następujących systemów okiennych z naszej oferty: Ideal 8000 ; Intertec 85 oraz Ideal7000.


Kwalifikowany koszt wymiany okien. W jakiej wysokości można otrzymać dopłaty do wymiany okien?

Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania, w przypadku poziomu podstawowego, na zakup i montaż stolarki okiennej (okna/drzwi balkonowe, okna połaciowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne wraz z systemami montażowymi) określone zostały na poziomie 30% poniesionych kosztów i maksymalnej kwocie dotacji wynoszącej 210 zł za m2, a na zakup stolarki drzwiowej (drzwi zewnętrzne, drzwi/bramy garażowe) na poziomie 30% poniesionych kosztów i maksymalnej kwocie dotacji wynoszącej 600zł za m2.

W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania maksymalny poziom dofinansowania w przypadku stolarki okiennej wzrasta do 60% i 420 zł za m2, a w przypadku stolarki drzwiowej do 60% i 1200 zł za m2


Gdzie i kiedy należy składać wnioski?

 • Wnioski o dofinansowanie można składać od 2018 do końca 2027 roku w lokalnych Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz online (szczegóły znajdziesz na stronie nfosigw.gov.pl).
 • Wniosek o udział w projekcie znajdziesz w lokalnych oddziałach WFOŚiGW oraz do pobrania na ich stronach Internetowych. By zapoznać się z wymaganą dokumentacją KLIKNIJ: DOKUMENTACJA WYMAGANA W RAMACH PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE
 • Dopłaty będą wypłacane do 30.09.2029 roku.


Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Najwygodniejszą formą aplikacji do programu Czyste Powietrze jest złożenie wniosku przez internet. Przykładową instrukcję wypełnienia wniosku do programu Czyste Powietrze znajdziesz: INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU DO PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE.